ARAVIND SAI EYE HOSPITAL,

No .1 ,Ganesan Street, (pammal main road )
Krishna Nagar, Pammal,
Chennai – 600 075.
Ph: 044-22482045, 044-22485594,044-22486590