Address

ARAVIND SAI EYE HOSPITAL,

No .1 ,Ganesan Street, (pammal main road )
Krishna Nagar, Pammal,
Chennai – 600 075.
Ph: 044-22482045, 044-22485594,044-22486590

Phone Numbers

HOSPITAL
Phone
044-22482045
CHAIRMAN AND MEDICAL DIRECTOR
MJF. Ln. Dr.J. Lakshmanan
9841970904, 044-48566150
MANAGING DIRECTOR
MJF. Ln. Shyamala Lakshmanan
9841970909
GENERAL MANAGER / H.R. MANAGER 
Mrs. R.Uma
044-22485594, 9841970907
OPERATIONS MANAGER
Mrs. Jeevitha
9841970230
ANNAI OPTICALS
Mrs. J. Alamelu
9841970910,
ANNAI OPTICALS
Mrs. M. Shanthi
9841970415
CAMPS OFFICER
Mr. J. Pragasam , Mr. Sampath Kumar
9841970908
CATARACT SURGERY
Mr. J. Pragasam
9841970908
TPA Co-Ordinator – Insurances
Mrs. R.Uma , 
044-22485594
YOGIRAAM PHARMACY
Mrs. N. Pradeepa & Mrs. Renuka
044-22486590